Endret: 14 sep 2017     Opprettet: 11 sep 2014

INFO OM VAKTMESTERTJENESTE

Vaktmestertjenesten leveres av NEWSEC Basale AS. Denne tjenesten vil i hovedsak dreie seg om fellesareal og ettersyn av tekniske anlegg, herunder sprinkler, ventilasjon, fjernvarme, tavlerom etc. De skal også sørge for et rent og ryddig utemiljø.

Vaktmester vil også være tilstede og tilgjengelig for deg som beboer.

NEWSEC Basale AS sitt servicekontor kan kontaktes på telefon 06760.

http://basale.no/trondheim/

Ved behov for assistanse etter arbeidstid og i helg kan NEWSEC Basale AS sitt servicekontor kontaktes på telefon 06760,du vil da bli koblet videre til Nokas. De vil håndtere de utfordringene du måte ha:

Bistand for beboere

I de tilfeller hvor beboere har behov for assistanse i egne boenheter vil det være mulig å kontakte NEWSEC Basale AS for bistand og råd, enten det er snakk om mindre omgjøringer, flytting av innbo eller spørsmål om byggene. Hver beboer vil bli fakturert på timesbasis.

Heisalarmen overføres direkte til Nokas og vil bli tatt hånd om av dem