Endret: 17 okt 2016     Opprettet: 21 sep 2015

Renovasjon

Sentralt avfallssug. Nedkast plassert utendørs, ett punkt for restavfall og ett for papp/papir til hvert hus.

  • Restavfall kastes i poser som skal være knyttet igjen.
  • Papir kastes løst.
  • Kast bare avfall som passer i innkastluken.
  • Det er forbudt å sette igjen avfall eller gjenstander ved avfallssuget.
  • Større gjenstander bringes til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.
  • Feil avfallslevering (som tunge, store og/eller uformelige gjenstander) kan forårsake propp og driftsstans.
  • Kostnader som skyldes feil avfallslevering kan belastes beboerne (eier av boenhet).

I de tilfeller søppelsuget åpenbart er ute av drift, må man enten finne andre stasjoner som virker eller ta med søpplet tilbake inn. Vi vil ikke at vårt søppel skal invitere rotter og andre skadedyr.

Se brosjyre fra Trondheim reholdsverk her

Gjenvinningsstasjon plast / papp / glass og metall, finner man ved nordvestlige hjørnet på bygget hvor Coop Extra holder til. Her finner man også kontainer for farlig avfall. Kode for kontainer er *224466*

Gjenvinningsstasjon finner man her: