Endret: 4 jul 2019     Opprettet: 21 sep 2015

Parkering og gjesteparkering

Dette er generell informasjon om gjesteparkering for besøkende på Kanalen

Gjesteparkering under blokk B og D er forbeholdt gjester og ikke beboere. Beboere skal benytte egen plass nede i kjelleren. Det utgjør ingen forskjell om det er privatbil, firmabil eller annet en beboer disponerer. 

Sameiet har tegnet en avtale med Europark om kontrolloppdrag på sameiets gjesteparkering med virkning fra 1. juli 2018.

Som eier av leilighet i Sameiet Kanalen har du mottatt tre gjesteparkeringskort som skal følge leiligheten. Dette er "verdipapirer" og skal overleveres til ny eier / leietaker ved salg / utleie. Eventuelle erstatningskort kan bestilles ved mail til styret og belastes sameier med kr 500 pr kort.

Dette medfører at alle våre gjester i Sameiet Kanalen må benytte utsendte parkeringsbevis / gjestekort når de parkerer på gjesteplassene.

Alle som ikke har gjestekort blir ilagt et parkeringsgebyr.

(Biler fra Trondheim Kommune / hjemmetjenesten er ikke omfattet av Europarks kontroller)

Vi minner om at gjesteplasssene ikke skal benyttes til parkering av beboernes egne biler.

Til informasjon vil Europark også holde oppsyn med beboere som fast benytter gjesteplassene til egne biler, tiltak mot disse blir løpende vurdert.

 

Ved behov for flere faste parkeringsplasser, ta kontakt med Grilstad Marina for å se på mulighet for å kjøpe ekstra p-plass. 

Parkeringskjelleren i Grilstadporten kan i utgangspunktet også benyttes for besøkende på Vannspeilet (Og Kanalen)

Kjelleren er åpen fra kl 0700-2300 hver dag

Det er 2 timers gratis parkering. Skal man stå mer enn to timer, er det avgiftsbelagt parkering etter de to første timene Parkeringslapp må løses ut uansett hvor lenge man skal stå (også om man skal stå mindre enn to timer. Dette pga kontroll)

Parkeringskjelleren er underlagt kontroll ifht overtredelse

Såfremt man mot formodning ikke skulle rekke å hente bil før kl 23, og ikke kan la den stå til kl 0700 neste morgen, kan det ringes vakttelefon hos Koteng. Vaktleder kan da rykke ut og hjelpe til med å låse ut bilen. Dette vil da medføre en kostnad for bilfører ihht kostnad for vakthavende person hos Koteng for uttrykningen