GET er valgt som sameiets leverandør av kabel-TV og bredbånd.

Sameiet har reforhandlet vår TV / bredbånds avtale med GET - det er viktig å huske at GET boks Mikro er en del av avtalen og at den følger leiligheten, slik at den står igjen ved eventuell flytt fra Kanalen.

Klikk her for informasjon om avtalen

Noen punkter som kan være til hjelp i forbindelse med oppkobling av Get boks Mikro:

  • For å få tilgang «ny funksjonalitet» må boksen kobles til nett og til antenne. 
  • Hvis du ønsker å oppgradere din Mikro boks, følg denne beskrivelse nøye : http://nye.get.no/mikro/#Forsiden
  • Det er mulig å koble til boksen trådløst – se Mikro + under : https://www.get.no/v3/kundeservice/tv/kom-i-gang
  • En god forklaring / instruks av det som GET beskriver som «Den nye tv-opplevelsen» finnes under : https://www.get.no/v3/tv/tv-fra-get
  • De nye menyene er gode men annerledes i forhold til min gammel løsning. Se http://artikler.get.no/tv/ny-tv-opplevelse/nye-funksjoner/tv-meny/
  • Mulighet for å pause et program mangler pr. idag men dette er meldt til Get. Dette er funksjonalitet som vil komme i oppdatering i løpet av høsten, men kan løses ved menypunkt «Start forfra» -  da kan man både spole frem / tilbake og pause.
  • Reprise utvalget dekker ikke 100% av programtilbudet. Dette vil bygges opp etter hvert.

 

Her er info fra Get om hva som skal gjøres i forbindelse med eierskifte:

"Når det gjelder Get-boks som er inkludert i den kollektive avtalen, så er rutinen at disse enten returneres til Get ved flytting, eller overføres til kjøper/ny beboer ved overtakelse. Get-boksen kan returneres til vårt servicesenter på Brattørkaia eller via post. Ved retur via post får kunden tilsendt en returseddel.

1 stk Get box Mikro pr. leilighet inkludert i den kollektive avtalen hos Sameiet Kanalen, og hver enkelt beboer er ansvarlig for dette utstyret. Dersom man ikke benytter Get box Mikro bør derfor denne returneres Get slik at man unngår at utstyret går tapt."

Les mer om: