Endret: 3 okt 2016     Opprettet: 4 jan 2016

Forsikring

Forsikring

Navn:TRYG FORSIKRING

Polisenummer: 6415303

Husforsikring og skader

Alle skader meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Så lenge det ikke er klart selvforskyldt skal sameiet betale egenandelen. I de tilfeller der styret vedtar at seksjonseier skal viderefaktureres for egenandelen bør styret lage prinsippvedtak og lagrer de på et sted der det er lett for fremtidige styrer å finne det, slik at når lignende saker kommer opp vil de bli behandlet likt.

Her er det som står ang dette i sameiets årsberetning: Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.