Endret: 7 okt 2019     Opprettet: 11 okt 2016

Tilkobling el-bil

Årsmøte i Sameiet Kanalen vedtok på årsmøte 23 mai 2019 nedenstående vedtak i sak A om forslag til etablering av infrastruktur for lading av kjøretøy i parkeringskjelleren i Sameiet Kanalen. Konsekvensen av dette vedtak er at eneste tillatte el-bil / hybrid tilkobling er via felles infrastruktur (unntak er beskrevet i pkt. 1 nedenfor) :

1. Kompensasjon for de med installerte ladebokser er at de kan beholdes, helt frem til at sameiets strømkapasitet er makset ut.

2. Styret gis fullmakt til å fullføre forhandlingene med tilbyderne med tanke på å etablere felles infrastruktur for lading av kjøretøy i løpet av 2019 innenfor rammen av infrastrukturkostnader på 5.000.- inkl. mva pr. parkeringsplass.

3. Regning for etablering av infrastruktur vil bli fakturert eier av hver enkelt parkeringsplass i løpet av juli/august.

4. Den enkelte sameierne står fritt i om og når en eventuell ladestasjon på ca. 17.000.- eks. mva. pr. parkeringsplass etableres.

Med utgangspunkt i årsmøtevedtaket har styret i kontraktsforhandlinger med alternative leverandører inngått avtale med Elteam for leveranse, installasjon og idriftsettelse av infrastruktur for nytt system for lading av el. og hybridbiler i vår fellesgarasje.

Under samme kontrakt har også Sameiet avtalt innkjøp av ladere, type Zap Charger Pro.

Valgt systemløsning følger de anbefalinger for teknisk løsning som ble utarbeidet av «Ladegruppen» og gjennomgått i ovennevnte årsmøte.

Kostnad for etablering av infrastruktur, dvs. oppgradert el. inntak, tavle og distribusjon samt WiFi opplegg vil bli på ca. kr.3000 inkl. mva. pr. garasjeplass.

Kostnader for infrastruktur vil bli belastet den enkelte eier av sameiets garasjeplasser i to avdrag – kr. 2000 med betalingsfrist 15. september og sluttbeløpet (ca. kr 1000) med frist 15. november 2019.

Fakturaer vil bli sendt til eierne av garasjeplassene fra vår forretningsfører OBOS.

Kostnad for selve billaderen, Zap Charger Pro vil bli kr.18 125 inkl mva. for de som legger inn bestilling før 30.09.2019.

Kostnad for bestilling av lader etter dette tidspunkt vil bli kr.18 750 inkl MVA + justering etter SSB indeks fra 1.1.2020 (forutsetter samtidig bestilling av 2 ladere fra våre beboere).

Når det gjelder bestilling av Zap Charger Pro lader vil bestillingsblankett bli utarbeidet og oversendt den enkelte eier i Sameiet på «papir» (postkassen) og mail i løpet av kort tid. Du vil også finne den på vår hjemmeside for fremtidige bestillinger.

Elteam vil stå for fakturering til den enkelte eier/bestiller av billader..

For ordens skyld, opplegget for planlagt infrastruktur forutsetter anvendelse av kun Zap Charger Pro ladere.

Vårt opplegg for drift vil bety at kun el. forbruk til lading og vedlikehold vil bli belastet den enkelte bruker.

Etter kontrakten med Elteam vil infrastrukturen for lading være ferdig installert innen utgangen av oktober inneværende år.