Endret: 12 nov 2019     Opprettet: 8 sep 2016

Aktuelt / Styret informerer

2019-11-12 Fullriggerøya - informasjon til omgivelsene

Hei 

Vedlagt er info fra Grilstad Marina om videre utbygging på Fullriggerøya

Hei!

Vi ber om at vedlagte informasjon meddeles alle beboere i forbindelse med at vi starter med betongarbeidene på Fullriggerøya.

Arbeidene starter allerede i morgen tidlig kl. 06.00 og da vil betongbilene kjøre hele dagen. Deretter blir det kvelds- og natt-jobbing for å overflatebehandle gulvstøpen.

Håper på forståelse for dette!

Du finner infoskriv her

Marthe Bremseth Kristoffersen

Tlf: 452 52 360

mk@grilstadmarina.no

Strindfjordvegen 1

7053 Ranheim

 

2019-11-04 Utbedring garasjegulv

Etter avtale med Grilstad Marina planlegges nå videreføring av opprettingsarbeidet med gulv i fellesgarasjen.

Arbeidet vil starte mandag 18. november kl. 07:30,  og vil som sist bli utført av Hageanlegg AS.

Fra 18.november vil arbeidet foregå på området under F blokka. Dette betyr at biler på parkeringsplassene 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 og 155 må flyttet ut fra kl. 07:30 mandag 18. november til tirsdag 26. november kl. 16:00. Kjøretøy kan parkeres på parkeringsarealet inne på Grilstad Marina sitt område, på sørsiden av Grillstadfjæra.

Fra 26. november vil arbeidet foregå på området under E blokka. Følgelig må biler på parkeringsplassene 113, 114,  115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 og 129 flyttet ut fra kl. 07:30 tirsdag 26. november til onsdag 4. desember – parkering er tilgjengelig på parkeringsarealet inne på Grilstad Marina sitt område, på sørsiden av Grillstadfjæra.

Ved Grilstad Marina sin parkeringsområde er det rikelig med parkeringsmuligheter for berørte bileiere, noen av plassene er også anlagt for lading. Området vil bli holdt brøytet og porten åpen i den perioden utbedringene i garasjen pågår.

Øvrige garasjeplasser i Fellesgarasjen vil ikke bli berørt dvs. at arbeidet vil bli lagt opp slik at det vil være mulighet for normal inn og utkjøring.

Plan for resterende arealer som skal utbedres vil følge senere.

Vi beklager ulempene for den enkelte, men ser frem til et resultat til felles beste. Skulle det være spørsmål i tilknytning til ovenstående, ta kontakt med Styret.

2019-10-01 Faktura el-bil infrastruktur

Fakturering av infrastruktur er noe forsinket, men er nå "i farta"

Kostnaden vil bli fakturert i to avdrag

2000 kr med forfall 15. oktober

Sluttfaktura på ca. 1000 kr med forfall 15. november, sendes ut i slutten på oktober

Evt. spm vedrørende faktura eller infrastrukturen bes rettes styret i sameiet: sameietkanalen@styrerommet.net

 

2019-08-15 Sykkelopprydding

I god dugnadsånd ble det montert og satt ut sykkelstativ i garasjekjelleren for tilsammen 72 sykler.

I løpet av kommende uke vil samtlige sykler bli merket med rød sløyfe festet til sykkelstyret..

Om du er eier av en eller flere sykler, fjern merkingen innen 30 september.

Sykler  som står merket etter denne dato, betraktes som «eierløs» og vil bli fjernet for senere kassasjon.

Målet på sikt er å anskaffe nok plasser til samtlige sykler i garasjekjelleren. Vi er kjent med at flere sameiere bruker egen bod til dette formålet av ulike grunner, og det er selvfølgelig helt greit.

Styret minner også om at det ikke er anledning til å lagre utstyr/rekvisita på biloppstillingsplassene jmf husordensreglene, pkt 13 under avsnitt SIKKERHET.

Et ryddig sameie er et godt og trivelig sameie for alle.

 

 

2019-05-14 Maritim Sikkerhetsdag

 

Søndag 19. mai blir det et stort arrangement på Grilstad Marina - Maritim Sikkerhetsdag som gjennomføres av Kongelig Norsk Båtforbund i samarbeid med Trondheim Båtforening:-)

Se vedlegg

Maritim Sikkerhetsdag

Med vennlig hilsen
Grilstad Marina AS

 

 

2019-04-30 Årlig test av brannalarmanlegget (Annual test of the firealarm)

Dato / tid 27.05.19-31.05.19 kl 0815-1600

Adresse: Grillstadfjæra 60-82

Vi skal iht. avtale utføre test/kontroll av brannalarmanlegget. For å få testet/kontrollert alle detektorer, alarmorganer så trenger vi TILGANG TIL ALLE LEILIGHETER / LOKALER i bygget Hvis du ikke er hjemme så gi styret / vaktmester / ansvarlig beskjed eller kontakt servicetekniker på stedet samme dag som kontrollen utføres.

Sirener / brannklokker vil bli testet disse dagene Det er ikke nødvendig å forlate bygget under testen. Håndslukker i leiligheter settes også utenfor leiligheter samme uke for kontroll

Firesafe / tech 64 84 63 84

 

2019-04-26 Container

Hei

Styret ønsker å stimulere rydding. Vi vil plassere en stor søppelcontainer ved nedkjøringen til garasjeanlegget. Den vil stå der i tidsrommet 2. – 10. mai.

Selv om fellesarealer har prioritet, vil containeren inntil den er full kunne benyttes for avfall fra leiligheter i Sameiet.

OBS: Gjelder ikke spesial- og matavfall

 

2019-03-07 Flipper Kafe på Grilstad Marina

Åpner april 2019

Gutta bak Café Løkka på Solsiden flytter inn i Land & Strand-bygningen på Grilstad Marina og gjenåpner restauranten med nytt navn og nytt konsept.

Og det nye navnet er allerede avslørt i overskriften FLIPPER :-)

De håper på og kunne åpne i starten av april 2019. Men det kan være det blir påsketider som blir starten på Flipper Kafe på Grilstad Marina.

Driften blir sesongbasert og med stor uteservering.

De nye eierne kommer fra Café Løkka på Solsiden. Johan Karlsen, Øyvind Hakkebo og Stjepan Bes, sistnevnte blir kjøkkensjef.

Lars Lian, kokk, konditor og gründer, vil bidra med å få på plass den nye menyen og merkevaren.

Hva blir den største forandringen på det nye konseptet og det vi husker fra Land & Strand?

- Vi vil tone litt ned, ha mer kafé enn det var tidligere.

Det blir et mer dempet konsept, med for eksempel mer bakst og vi skal inn med en ordentlig kaffemaskin.

Samtidig vil vi også holde åpent om kveldene, og da tilby mer restaurant og bar.

Vi håper det blir et fint sted å henge. For dem som bor her, men også for dem som må ta bussen ut hit, sier Karlsen.

Deler av denne informasjonen er utdrag som fra et intervju som Adressa hadde med de nye eierne i januar 2019.

Flipper Kafe har selvsagt en Facebook gruppe:

https://www.facebook.com/flipperkafe/

 

 

2019-02-19 Avregning fjernvarme

Fjernvarmeavregningen (bruk av varmt vann) er ferdig avregnet for perioden 1 okt. 2017 – 31 des. 2018.

I denne forbindelse vil faktisk forbruk avregnes mot antatt forbruk, dvs kostnad av faktisk forbruk avregnes mot innbetalt a’konto via felleskostnad.

Noen har brukt mindre vann enn forutsatt og får refundert penger og noen har brukt mer og vil få en faktura på overskytende.

 

2019-01-15 Utbedring garasjegulv

Etter avtale med Grilstad Marina planlegges nå oppstart av utbedring av de ujevnheter som har oppstått på garasjegulvet. Arbeidet vil bli utført av Hageanlegg AS, etter kontrakt med Grilstad Marina.

Under arbeidet må bilene i det berørte område av garasjen flyttes til parkeringsarealet inne på Grilstad Marina sitt område på sørsiden av Grillstadfjæra. Her er det rikelig med parkeringsmuligheter, noen av plassene er også anlagt for lading. Området vil bli holdt brøytet og porten åpen i den perioden utbedringene i garasjen pågår.

For at arbeidet skal kunne gjennomføres ber vi om at kjøretøyene på nedenstående parkeringsplasser flyttes ut fra garasjen som følger:

PARKERINGSPLASS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 158, 159, 160, 161, 162 163, SAMT 18 OG 19: Kjøretøy flyttes til parkering på Grilstad Marina sitt parkeringsområde innen TIRSDAG 22. januar 2019 kl 07:30. Med forventet fremdrift av arbeidene antas det at kjøretøyene kan tas tilbake til vårt garasjeanlegg senest fredag 25. januar kl. 16:00 (nærmere beskjed om dette vil følge senere).

PARKERINGSPLASS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21,22,23,24,25: Kjøretøy flyttes til parkering på Grilstad Marina sitt parkeringsområde innen MANDAG 28. januar 2019 kl 07:30. Her antas det at kjøretøyene kan tas tilbake til vårt garasjeanlegg på fredag 1. februar 2019 kl. 16:00.

Grilstad Marina sin parkeringsområde vil være tilgjengelig for Sameiets biler f.o.m. mandag 21. januar kl. 12:00.

Informasjon om behovet for videre forflytninger i garasjen vil følge om ca. en uke.

Vi beklager ulempene for den enkelte, men ser frem til et resultat til felles beste. Skulle det være spørsmål i tilknytning til ovenstående, ta kontakt med Styret.

Vennlig hilsen

Sameiet Kanalen,

Styret

 

2018-12-21 God Jul og Godt Nytt År

 

Hei alle!

Vi har hatt en fantastisk sommer på «byen på vannet». Jula nærmer seg og vermeldinga melder «norravind frå alle kanta»... for de som skal oppholde seg nede ved sjøkanten kan man se langt etter en hvit jul.

Men uansett ver -  i det store og det hele så liker vi julen ... På sin klønete måte prøver den å nærme seg fred og godvilje….

Vår viktigste infokanal ut til dere er: www.sameietkanalen.no

Samtidig prøver vi å være til stede uformelt gjennom «walking and talking» og mer formelt gjennom sameiets mailadresse som ligger på vår hjemmeside.

Mye er gjort og noe er ugjort ved sameiet i 2018 i forhold til vedtak og tilbakemeldinger på årsmøte/beboermøte 2018. Under følger en kort statusrapport til noen av sakene vi har jobbet med.

Skilt lekeplass

Utført. Vi har også sørget for at lekeplass Havseilerveien er tilbakeført i opprinnelig tilstand for å unngå merbelastning ved egen lekeplass.

Speil innkjøring

Det er plassert «sladrespeil» ved innkjøringen til garasjen for å bedre oversikt og sikkerhet ved i første rekke utkjøring av garasjeanlegget.

Sykkelstativ og sykkel-/smørebod

Styret har vedtatt å gå til innkjøp av sykkelstativ for å bedre sykkelhåndteringen på sykkelparkeringsplassene. Styret har innhentet anbud og bestilling er i prosess. Det jobbes med en lokalitet for sykkelreparasjon-/smørebod.

Moped-/scooter-/Motorsykkelparkering

Registrerte motorkjøretøy skal ikke stå på sykkelparkering. Disse er henvist til egen parkeringsplass -  eller under nedkjøringsrampen. Styret jobber med en eventuell ekstra plass for oppbevaring av Moped/Scooter/MC i forbindelse med etablering av sykkelstativer.

Gjesteparkering

Avtalen med Europark om kontrolloppdrag på sameiets gjesteparkering er innført med virkning fra 1. juli 2018.

Dette medfører at alle våre gjester i Sameiet Kanalen må benytte utsendte parkeringsbevis / gjestekort når de parkerer på gjesteplassene.

Alle som ikke har gjestekort blir ilagt et parkeringsgebyr.

(Biler fra Trondheim Kommune / hjemmetjenesten er ikke omfattet av Europarks kontroller)

Vi minner samtidig om at gjesteplassene ikke skal benyttes til parkering av beboernes egne biler.

Beboere som over tid benytter gjesteplassene til egne biler vil bli bøtlagt.

Garasjeanlegget

Som informert tidligere er arbeidet med utbedring av ujevnheter på garasjegulv stoppet på grunn av manglende kvalitet på utførelsen. Styret er i dialog med Grilstad Marina for å sikre at dette arbeidet utføres på en kvalitativt god måte og innenfor akseptabel standard.

Styret minner om at garasjeanlegget er for kjøretøy – og ikke oppbevaringsplass for redskap og brennbart materiale.

Utfordringene med portåpnersystemet er endelig løst.

Elbiler og fremtidige lademuligheter.

Styret har med god hjelp av et «elbilutvalg» sendt tilbudsforespørsel til fire utvalgte levrandører om levering av ladesystem for elektriske og hybride kjøretøy i fellesgarasjeanlegget vårt.

Infoskriv om Velforeningen Grilstad Marina

Velforeningen for grunneiere på Grilstad Marina er en forening som har til formål å bidra til å ivareta bruk og drift av de offentlige områdene og utomhusområdene på Grilstad Marina til felles beste på vegne av alle grunneiere og besøkende på området. Velforeningen har pliktig medlemskap for alle grunneiere på området, og har valgt et styre til å ivareta foreningens samlede interesser.

Styret vil legge ut info om Velforeningen på vår hjemmeside www.sameietkanalen.no om vedtekter, budsjett og fokusområder.

Land og strand

Grilstad Marina har inngått avtale med ny driver. I følge GM gjenåpning rundt påske.

Automatisk avlesning av fjernvarme

Vi gjør oppmerksom på at bruken av varmt vann for første gang, vil bli avregnet ved at våre varmtvannsmålere avleses automatisk

Mus i sikte….?

Styret har fått tilsendt bilde av en stk død mus i garasjeanlegget…Foreløpig lar styret julefreden senke seg og avventer mulige tiltak slik at også musemor får julefred:

Når nettene blir lange og kulda setter inn, så sier vesle musemor til ungeflokken sin:

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen!

Heisann og Hoppsann og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være glad.

 

God jul!

Hilsen styret i Sameiet Kanalen

 

 

2018-11-28 Kommentar fra Grilstad Marina / "Grilstad Marina synker"

 


Kommentar til dagens oppslag i Adresseavisen

Vi viser til dagens artikkel i Adresseavisen hvor det står «Grilstad Marina synker 2 cm i året». Artikkelen kan fremstå som om dette er ny kunnskap og kan bidra til å skape usikkerhet. Vi ønsker derfor å betrygge dere med at dette er noe som allerede er hensyntatt i alle faser av planlegging og bygging av Grilstad Marina.
 
Bebyggelsen er enten fundamentert på peler eller står på en tykk bunnplate av betong. All fundamentering av byggene på Grilstad Marina er prosjektert og godkjent av geoteknikere. De siste 4-5 årene er det utført detaljerte målinger av setningene og målingene viser godt samsvar med geoteknikerens prognoser.
Området ytterst i småbåthavna har satt seg noe raskere enn forventet, men også her ser det ut som total setning blir som forventet av geotekniker.
 
Dagens artikkel i Adressa kan også skape usikkerhet om eventuell fare for undersjøiske skred. Dette temaet er imidlertid grundig vurdert før utbyggingen startet med følgende konklusjon fra geoteknisk rådgiver:
«På det store fjæreområdet som planlegges utbygd, og i den slake marbakkeskråningen utenfor er det ingen indikasjoner på kvikk eller sensitiv leire. Det er heller ikke tegn på forekomster av potensielle flytskredmaterialer. På dette grunnlag vurderes området å ikke være rasutsatt».
 
Vi har ikke fått muligheten til å kommentere denne saken før den kom på trykk og er lei oss for den usikkerhet som artikkelen kan ha skapt.

Med vennlig hilsen
Grilstad Marina

 

 

2018-11-13 INFORMASJON FRA "LADE-GRUPPA"

Gjennomført undersøkelse i Sameiet vedrørende behov for ladeløsninger viser at ca 50 % av de som svarte vil ha ladbart kjøretøy innen 1 år, mens hele 90 % av de som svart sier at behovet for lading vil være tilstede innen fem år.

Arbeidsgruppen har nå en god oversikt over funksjoner i eksisterende smarte ladesystemer, og vil innhente anbud fra tre leverandører.

Det er også  avholdt møte med installatørfirmaet El-team (som hadde el-installasjoner i sameiet).

Deres vurdering er at effektgrensen er nådd med dagens belastning av installerte ladere i sameiet (det elektriske anlegget i Sameiet Kanalen er kun dimensjonert for vanlig forbruk)

Systemene ladegruppa vurderer vil gi  rettferdighet i form av lik tilgang på strøm til lading (den totale effekten deles dynamisk mellom alle bilene)
Systemene vi vurderer er smartløsninger som tilrettelegger for framtidig behov. Når nye elbiler kommer i garasjen er installasjonen allerede forberedt til å koble på nye stasjoner. Dette vil øke verdien på hver enkelt sin seksjon.

Vi oppfordrer derfor alle som vurdere å installere stikkontakt for lading av bil om å avvente dette til avklaring for felles smartløsning foreligger. I motsatt fall vil det kunne komme en merkostnad å først installere egen stikkontakt, for deretter å koble seg på felles anlegg.

Vi regner med å kunne presentere forslag til løsning for elbillading i løpet av første halvår 2019.

 

2018-09-25 SPREKKER I GULV I BODAREAL

 JUSTERINGSBEHOV FOR KARMER TIL DØRER I BOD

I enkelte av Sameiets boder er det konstatert noen mindre sprekker i gulv.

Styret har tatt opp forholdet som garantisak med Grilstad Marina. Etter inspeksjon har Grilstad Marina informert om at påviste sprekker skyldes herdeprosessen i øverste påstøping, samt mindre setninger i grunn. Utbedringstiltak er gjennomført ved oppfylling med elastisk masse og overmaling - en utbedringsmetode som etter informasjon fra Grilstad Marina vil være varig.

Under inspeksjon av gulv i bodareal er det dessuten observert skjevhet i flere innfestinger av dører til den enkeltes bod. Også dette er tatt opp med Grilstad Marina, som vil utføre oppretting. Dette fordrer imidlertid tillatelse/tilgang fra bodens eier/bruker.

Derfor – har du behov for oppretting av din bod dør, meld dette som garantisak til Grilstad Marina og avtal hvordan tilgang til døren/boden kan arrangeres.

 

 

2018-09-25 MANGLENDE STØYDEMPING

I Årsmøtet 2018 under Sak. A orienterte Styret om arbeidet med manglende støydemping mellom boenhet og fellesareal. Da vi ikke lykkes med å få en løsning som ordinær garantisak mot Grilstad Marina ble det fra vår advokat, Immer Advokat, tidligere i år oversendt prosessvarsel om mulige rettslige skritt ved gruppesøksmål mot Grilstad Marina.

Etter en vurdering av både arbeidsinnhold og kostnader ved et slikt gruppesøksmål mot risiko for å ikke nå frem, besluttet imidlertid Årsmøtet etter Styrets anbefaling ikke å gå videre med et gruppesøksmål, som nevnt.

Dette er selvfølgelig ikke til hinder for at den enkelte i Sameiet kan reise garantisak mot Grilstad Marina. Som informert tidligere viser målinger utført for oss av Rambøll avd. Trondheim at ingen av de 4 leilighetene der målingene ble utført, fullt ut overholder regelverkets krav til luftlydisolasjon mellom leilighetene og fellesarealer/gang.

Rapporten fra Rambøll og den dokumentasjon som foreligger fra Immer Advokat er tilgjengelig for de av Sameiets medlemmer som ønsker innsyn i dette.

 

2018-06-09 UTBEDRING AV GULV I GARASJEAREALER

Som kjent har vi reist krav om utbedring av ujevnheter i gulv, garasjearealer som garantisak.

Arbeidet med utbedring vil nå ta til og første område under A-blokka vil starte opp 2 juli 2018. Innen dette tidspunkt må de berørte garasjearealer dvs. hele garasjen under A-blokka samt  området frem til parkeringsplassene 32 og 177

Arbeids omfang er noe vanskelig å anslå, men det legges opp til at arbeidet på disse områdene skal være avsluttet innen fredag 6. juli.

For den perioden arbeidene vil pågå vil det bli arrangert med parkeringsplasser for de berørte på Grilstad Marina’s anleggsareal, med innkjøring ved krysset Grillstadfjæra/Strindfjordveien. Her vil det også bli ordnet med mulighet for ladning av el. biler (ordinære kontakter dvs. ikke hurtiglading).

Utbedring av øvrige garasjearealer vil følge etter ferien.

Skulle ovenstående bety utfordringer for noen i Sameiet, ta snarest kontakt med Styret!

 

2018-06-09 Automatisk strømmåling

I løpet av uke 25 (18 - 22 juni) vil strømmålerne våre bli skiftet ut med nye, automatiske målere. Vi vil i løpet av denne periode kunne oppleve at vi midlertidig mister strømmen.

Styret vil sørge for at montørene får tilgang til strømmålerne våre – slik at ikke alle må stille opp personlig.

Se nettsiden til Trønderenergi for info 

 

2018-05-29 Avfallscontainer

Sameiet har satt ut en avfallscontainer til alles benyttelse/beste. Den står ved C-blokka/nedkjøring garasjeanlegg frem til 6. juni.

Bruk den gjerne til å kvitt deg med gjenstander hensatt i fellesareal (og som utgjør en ulovlig miljø-/brannfare)– eller til andre mindre ting/gjenstander du vil bli kvitt.

Det skal ikke kastes restavfall, elektrisk avfall, hvitevarer og bildekk i containeren.

 

2018-01-27 Omregulering Grillstadfjæra B3N7

Hei alle – og godt nytt år!

Demokratisk problem

Vi har vært gjennom to høringsrunder i forbindelse med omreguleringen av Grilstadfjæra B3 og N7. Vår opplevelse er at vi står ovenfor et demokratisk problem der det meste synes forutbestemt gjennom såkalla «forhåndsmøter» mellom utbygger/arkitekt og administrasjonen i Trondheim kommune - der man kommer til enighet og konkluderer. Den demokratiske utfordringen synes overlatt til dere politikere – og derav dette innspillet.

 

Omregulering – i strid med det meste..

Forslaget til omregulering – er i strid med kommuneplanens arealdel, overordnet reguleringsplan, samt forutsetningene for utfylling og utbygging av Grillstadfjæra.

Den er i strid med den avtalen Grilstad Marina har inngått med Trondheim kommune for utbyggingen av området, og den er i strid med det Grilstad Marina har forespeilet beboere i området og kjøpere av leiligheter på Grilstad.

 

Optimalt utbytte foran samfunnsnytte og samfunnskontrakt?

Grilstad Marina AS begrunner forslaget om omregulering av N7 fra næring til bolig med utgangspunkt i at investeringskostnadene blir høyere enn forventa leiepris. Å isolere deler av utbyggingen blir feil. Prosjektet økonomiske bærekraft må sees i sammenheng med utbyggingen av resten av området. Og denne har allerede generert store økonomiske overskudd – 243 mill. kroner -  til Koteng, Jensen og SM1. Det kan ikke kan ikke være en oppgave for byplankontoret og Trondheims politikere å optimalisere lønnsomheten ytterligere.

Allerede ved regulering må det ha fremstått som klart at det maritime arealet ville gi svært begrenset lønnsomhet, grensende opp mot ulønnsomt. Det maritime arealet er en del av den kostnaden utbygger har vært nødt til å påta seg for å få tillatelse til å bygge ut området, og er slik sett en del av den merverdien som utbygger må gi tilbake i form av samfunnsnytte.

Forslaget betyr at man ønsker å maksimere utbytte på bekostning av Trondheims befolkning generelt og på beboere i området spesielt.

 

Skal vi bortregulere Trondheims sjønære friluftsmulighet?

Trondheim har sitt tur- og friluftssareal konsentrert i bymarka på Byåsen. Politikere med ideer og visjoner - burde se og legge til rette for at Ranheim og Grilstad blir Trondheims tur- og fritidsareal mot sjøen. Våre politikere bør benytte  - denne siste sjansen - til å verne om og bruke muligheten til å opprettholde et sammenhengende sjønært friluftsområde til alles beste.

Å punktere den opprinnelige reguleringsplanen, godta en ytterligere privatisering av friområdet, vil være ødeleggende for forutsigbarheten, tilliten til vedtatte reguleringsplaner og den politiske forvaltningen.

 

Foruten en prinsipiell side knyttet til allmennhetens tilgang til sjøen, privatisering av strandsonen og en politisk forutsigbar forvaltning har saken også en privatrettslig dimensjon. For vi som kjøpte og bor her ble vi av Grilstad Marina AS fortalt om Grilstad marina – byen på vannet – og forespeilet følgende regulering av området:

 

http://www.grilstadmarina.no/fileshare/filarkivroot/GrilstadOversikt/oversikt.jpg?width=1600&type=jpg

 

 

«En slik tomt fortjener helt spesielle bygg, og spesielt er akkurat hva Kanalen blir. En «solfanger» som får tak i sola fra sør og utsikten over havet mot nord» (Prospektet Kanalen s. 4)

«Det er når alle vil like mye, at resultatet kan bli så bra som det blir i Kanalen. Her har det aldri vært snakk om å presse inn flest mulig leiligheter for enhver pris» (Prospekt Kanalen s. 15)

«– Vi har satset på store offentlige friområder, kaier og moloer. Ønsket har vært å skape et flott område både for beboere, de som jobber her og besøkende. Vi mener de mange som kommer hit for å benytte friområdene på kvelder og i helger viser at vi må ha tenkt riktig» (Liv Malvik, Teknisk Ukeblad 30. mai 2016) 

 

Slik presenterte Grilstad Marina området og Kanalen i prospekt og presse til potensielle kjøpere. Mange av kjøperne undersøkte i tillegg reguleringsplanene for å forsikre seg om at disse opplysningene stemte, at reguleringsplanen ivaretok friareal, utsyn og utsikt.

 

Ødeleggende omregulering

Vi forstår at det kan komme justeringer - men ikke at premisser og byggeklosser byttes ut med noen mye større og mer ødeleggende. Forslaget til omregulering vil være ødeleggende for siktlinjer og friareal for beboere, besøkende og allmenheten. Et gjennomslag for denne omreguleringen vil også være ødeleggende for forutsigbarheten og tilliten til vedtatte reguleringsplaner og den politiske forvaltningen.

Omreguleringen vil bety en forringelse av området. Planlagte boligareal vil tredobles gjennom fortetting og økt bygghøyde – noe som vil være ødeleggende for utsyn mot sjøen. Gevinsten for utbygger vil være 100-200 millioner kroner – kostnadene blir det beboere på Grilstad og Trondheims befolkning som må ta.

Trondheim kommunes høringsforslag og dets fugleperspektivillustrasjoner gir også et fullstendig feilaktig bilde av hvordan dette vil oppleves - for de av oss som ikke er fugler. Ser vi på figur 1: Utsnitt av planforslag (Lund Hagen Arkitekter, 15.10.15) i Multiconsults vurdering av geoteknisk vurdering tomteopparbeidelse av 31. mai 2016, får vi et noe klarere inntrykk for hvordan dette vil oppleves. En massiv utbygging som bryter med eksisterende bebyggelse både i omfang og høyde og være ødeleggende for utsynet i området.

 

Manglende infrastruktur

Veinettet og tilkjøring til området er overhode ikke dimensjonert i forhold til planlagt omregulering. «Eneste» avkjøring til området ved Skovgård er allerede overbelastet og svært trafikkfarlig.Her har vi to kjørefelt østover og et felt som går over i to vestover. Det ene feltet østover brukes for tilkjøring Grilstad og må krysse vestgående kjørefelt samt gang- og sykkelveg. Her krysses kjørefelt, busslommer og trafikkert gang- og sykkelveg i en meget uoversiktlig kaotisk trafikkbilde som ikke er planlagt og dimensjonert i forhold til dagens trafikkbilde. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke her!

 

Styret i Sameiet Kanalen ber derfor formannsskapet/bygningsrådet i Trondheim kommune om å avvise rådmannens forslag til omregulering av området. Vi viser for øvrig til våre tidligere høringsuttalelser.

 

Vennlig hilsen

Eivind Maråk

Styreleder Sameiet Kanalen

Tel. 91897969

 

 

2017-12-29 Grilstadfjæra B3N7 ("Øya") 

Hei alle - og fortsatt god jul!

Plan- og Bygningsrådet i Trondheim kommune skal behandle omreguleringen på Grilstadfjæra B3N7 ("Øya") tirsdag 9. Januar 2018.

Rådmannens forslag er dessverre i all hovedsak en blåkopi av utbyggers forslag. Eneste positive justering er at "signalbygget" går fra 8 til 7 etasjer.

Klikk her for å lese vår siste høringsuttalelse fra september 2017

2017-12-21 Avfall / Søppelsug

Snart er det jul, og høytid for avfall.

For å gjøre julen fri for fortettelser i de rørbaserte avfallsløsningene kommer leverandøren av søppelsuget Logiwaste med følgende førjuls-formaning.

 

Husk rett bruk av avfallsuget. Alt som kastes i restavfall skal i bæreposer som knytes godt igjen.

Store løse gjenstander som ikke passer i poser skal bringes til returpunkt eller til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.

Stor embalasjepapp, kartong skal bringes til returpunkt. Det skal ikke kastes avfall som ikke lett går igjennom innkastlukene.

 

 

2017-11-15 MÅLING AV STØYFORHOLD 

Som nevnt på Sameier-årsmøtet har Styret tatt opp tilbakemeldinger fra Sameiet vedr. støy/støydemping med Grilstad Marina. 

Vi er kjent med at enkelte tiltak er gjennomført av utbygger, men noen spørsmålstillinger rundt dette synes fortsatt å stå åpne.

Til støtte for vår dialog med utbygger for denne sak har Styret nylig fått gjennomført målinger av trinn- og luftlydisolasjon for fire utvalgte, representative leiligheter i Sameiet. 

Målingene, som ble utført av Rambøll avd. Trondheim, viser at trinnlydskravene generelt er oppfylt. Det samme gjelder kravene til luftlydisolasjon, målt mellom tilgrensende leiligheter. 

Derimot viser målingene at samtlige av de utvalgte leilighetene ikke tilfredsstiller regelverkets krav til luftlydisolasjon mellom boenhet og fellesareal (gang).

Vi har informert Grilstad Marina om resultatene fra målingene og bedt om en plan for utbedring. Vi vil derfor avvente tilbakemelding fra Grilstad Marina før vi gir en anbefaling om eventuelle tiltak fra den enkelte i vårt Sameie.

 

2017-09-07 Automatisk avlesning av fjernvarme

I tråd med vedtak på sameiets årsmøte 24. april 2017 har styret inngått avtale med Siemens og Elteam for installasjon av fjernavlesning energiforbruk, fjernvarme.

Installasjonen forutsetter tilkomst til rørfordelingsskap installert i hver leilighet. Installasjonen vil ta ca 15 min pr leilighet.

Gjennomføringen vil bli gjennomført ved at en fra styret følger installatøren rundt og inn i hver enkelt leilighet.

Avtalt tidsplan for gjennomføringen er som følger:

 • Tirsdag 19.9-17 Grillstadfjæra 60 – 66 i tidsrommet 08.00- ca 15.00.
 • Onsdag 20.9-17 Grillstadfjæra 68- 74 samme tidsrom
 • Torsdag 21.9-17 Grillstadfjæra 76- 82 samme tidsrom.

Styret disponerer en systemnøkkel. Det er derfor ikke behov for at den enkelte beboer trenger å være hjemme under installasjonen.

Det er viktig at alle rydder foran rørfordelingsskapene slik at installatøren kommer til, dette for å unngå unødvendige kostnader for sameiet.

Installatøren vil også ha behov for tilgang til enkelte boder for kabeltrekking. Her vil vaktmesteren følge installatøren.

Jobben vil foregå i perioden 18.- 26.9.

Skulle noen ha innsigelser til fremgangsmåten og ikke ønsker at vi går inn i leilighetene må de selv være hjemme i det aktuelle tidsrom.

For andre spørsmål ta kontakt med Solvar Klokk mob 918 33665 eller Bjørn Th Karlsen 982 83620 innen 13.september.

 

2017-08-18 Gjesteparkering

Som de fleste vel er kjent med og har observert har vi store problemer med stadig brudd på bestemmelsene som gjelder på Sameiets gjesteparkering ved B og D blokka.

Disse parkeringsplassen er forbeholdt våre gjester, og har tidsbegrensning på 24 timer.

Vi har registrert at flere av sameiets beboere benytter plassene som permanent P-plass over lengere tid, noe som ikke er tillatt. Videre har vi også utenforstående som benytter plassene.

Styret har fått en rekke henvendelser fra beboere som har sett seg lei på dette, og etterlyser mer handling, noe styret har forståelse for.

Styret har vurdert hvordan regelverket skal håndheves. Systematisk overvåking av parkering er tidkrevende, og styret har derfor innhentet tilbud fra eksterne, blant annet Trondheim parkering. Kostnadene ved innleie av en ekstern aktør er  mellom 50 000 – 100 000 årlig, en utgift vi ønsker å unngå. Vi vil derfor prøve ut en ordning der vi selv overvåker parkeringen en periode fremover.

Det vil bli satt opp nye, mer presise skilt.
Hver leilighet vil om kort tid få to parkeringsoblater for GJESTER i sin postkasse.

Styret vil kontrollere at biler som står parkert på gjesteparkeringen ikke tilhører sameiets beboere eller leietagere.

Ved overtredelse vil biler kunne bli tauet bort.

For ordens skyld gjør vi  oppmerksom på at stopp i 10 -15 minutter ikke er å forstå som parkering, det er fortsatt lov å sette fra seg bilen noen minutter for korte ærend.

Mangler du P-plass i kjelleren? Ta kontakt med Grilstad Marina for leie eller kjøp av plass.

 

2017-07-19 TV / Bredbånd

Som vi har informert om tidligere i sommer så har sameiet reforhandlet avtalen med vår TV / bredbåndsleverandør GET, se mail fra Sameiet Kanalen pr 28.05.2017, mail fra GET 27.06.2017 og 07.07.2017

I brev fra GET informeres det om at det vil komme oppdatering  til Get Box Mikro. Denne oppdatering er nå på plass og den nye funksjonaliteten kan brukes, for de som ønsker det.

Noen punkter som kan være til hjelp :

 • I beskrivelsen fra Get vises det hvordan man kobler til internett. For å få tilgang «ny funksjonalitet» må boksen kobles til nett og til antenne. Se link nedenfor.
 • Hvis du ønsker å oppgradere din Mikro boks, følg denne beskrivelse nøye : http://nye.get.no/mikro/#Forsiden
 • Det er mulig å koble til boksen trådløst – se Mikro + under : https://www.get.no/v3/kundeservice/tv/kom-i-gang
 • En god forklaring / instruks av det som GET beskriver som «Den nye tv-opplevelsen» finnes under : https://www.get.no/v3/tv/tv-fra-get
 • De nye menyene er gode men annerledes i forhold til min gammel løsning. Se http://artikler.get.no/tv/ny-tv-opplevelse/nye-funksjoner/tv-meny/
 • Mulighet for å pause et program mangler pr. idag men dette er meldt til Get. Dette er funksjonalitet som vil komme i oppdatering i løpet av høsten, men kan løses ved menypunkt «Start forfra» -  da kan man både spole frem / tilbake og pause.
 • Reprise utvalget dekker ikke 100% av programtilbudet. Dette vil bygges opp etter hvert.

 

2017-06-23 OBOS - Digital kommunikasjon

Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS vil på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon. Dersom du samtykker, vil blant annet årsberetning, ligningsoppgaver, brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

 

2017-05-31 Søppelcontainer

1.       Som tidligere informert stimulerer vi til rydding. Vi vil plassere en stor søppelcontainer ved nedkjøringen til garasjeanlegget. Den vil stå der i tidsrommet 7. – 9. juni.

Selv om fellesarealer har prioritet, vil containeren inntil den er full kunne benyttes for avfall fra leiligheter i Sameiet. 
OBS: Gjelder ikke spesial- og matavfall. God ryddesjau!

2.       Vask og feiing av garasjeanlegg planlegges tirsdag 13. og onsdag 14. juni – etter samme opplegg som sist. Egen info sendes ut.

3.       Dugnad og fellesarrangement/grilling utsettes til månedsskifte august/september.

 

 

2017-05-28 TV / Bredbånd

Sameiet har reforhandlet en ny kollektiv avtale med GET som i dag er vår TV / Bredbånds leverandør. Det vil i løpet av kort tid komme info fra GET om detaljer i avtalen, men kort fortalt innebærer den nye avtalen følgende :

 • Den kollektive bredbåndshastigheten som er inkludert i felleskostnadene økes fra 10 Mbps til 50 Mbps,dvs 5 ganger så raskt som det vi har inkludert i dag. Ønsker du enda hurtigere bredbånd kan du bestille dette selv til sterkt redusert pris.
 • Tv-pakken utvides. Vi får tv-pakken Start med flere kanaler inkludert - med muligheter for individuelle tilpasninger.
 • Har du tv-pakken Start fra før så vil du ikke lenger motta egen faktura for dette. (Start inkluderes nå i felleskostnadene).
 • Get box Mikro (den lille boksen som er inkludert pr. i dag) kan snart oppgraderes slik at den får mange nye funksjoner. Get vil informere nærmere om dette så snart de nye tjenestene lanseres offisielt. Lansering er planlagt i løpet av sommeren 2017
 • Felleskostnadene reduseres med ca 100 kr. Avhengig av om det er bestilt ekstra tjenester (tv pakke, leie av GET boks, hastighet på brebånd ++) så reduseres prisen ytterligere. 

Kort oppsummert så betyr den nye avtalen at både Sameiet og den enkelte beboer får mye mer innhold til en lavere pris.

 

2017-01-17 Ro i Sameiet

Styret er opptatt av at alle beboere skal ha frihet til livsutfoldelse i sin bolig såfremt det ikke sjenerer andre.

Vi vil samtidig poengtere at det på søndager og helligdager, og på hverdager mellom kl 2300 og 0700 skal det være ro i hele sameiet.

Dette gjelder  leiligheten/seksjonen, felles/tilkomstarealer og utearealet. Vi viser i denne sammenheng til Sameiets vedtekter og husordensregler.

Det er viktig at alle innen Sameiet tar hensyn til hverandre, og sammen bidrar til et trygt og godt bomiljø .

Klager

Eventuelle klager på overtredelse av vedtekter og husordensregler skal sendes skriftlig til styret.

Styret trenger da navn på seksjonseier eller nr. på leiligheten klagen gjelder, kort informasjon om hendelsesforløpene, klokkeslett, om beboere ble kontaktet, event. om politiet eller andre var involvert.

Styret vil på bakgrunn av dette sende en advarsel til seksjonseier.

Ser vi at advarselen ikke blir tatt til følge og styret får flere klager på bråk, vil seksjonseier bli informert om at saken blir overført vår advokat i Obos for videre oppfølging. Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26.

 

2017-01-05 Godt nytt år

God nytt år alle sammen.

Styret får nå mange henvendelser om at gjesteparkeringen blir brukt av seksjonseiere og at det er mye unødvendig kjøring på gangveien og i tunene, både av taxi og av beboere, døgnet rundt.

Vi ønsker med dette å poengtere:

Gjesteparkering

under blokk B og D gjelder kun besøkende til Kanalen og skal derfor ikke benyttes av oss som bor her. Beboere skal benytte egen plass nede i kjelleren.

Garasje annlegget

Her er det kun de oppmerkede plassene som skal benyttes til parkering. Det er mao ikke tillatt å etablere seg egne plasser utenom dette. Hvis du trenger å kjøpe eller leie en ekstra parkeringsplass kan Styret videreformidle dette.

Som nevnt og bestemt på Generalforsamlingen i april i fjor, tillates det ikke at det lagres bilhjul og andre effekter på ledige områder eller på beboers egen parkeringsplass.

Kjøring på gangveier

og inne i tunene må minimeres, de fleste av oss trenger ikke å kjøre eller bli kjørt helt frem til døren. Informer derfor også venner og familie om dette. Parkering på nevnte områder er heller ikke tillat.

På denne måten kan vi alle bidra til et trivelig bomiljø her i Kanalen.

 

2016-12-20 Feil i fjernvarme avregning

Vi har i dag oppdaget at det beklageligvis er blitt en feil i forbindelse med fjernvarmeavregningen. Forbruket i noen leiligheter er blitt estimert til tross for at det er levert målerstand. OBOS jobber på spreng for å rette opp i dette og det vil komme en ny avregning i løpet av noen dager.

Beklager dette

 

2016-11-18 Regulering Grilstadfjæra B3 og N7

Kommentar fra Sameiet Kanalen vedrørende reguleringsforslag utbygging av Grilstad Marina felt B3 og N7

Klikk her for å lese notatet

Linkene nedenfor viser forskjell i opprinnelig og ny regulering. Roter dokumentet med klokken for å se bildene rettvendt. (trykk Vis, roter visning med klokken) 

Opprinnelig reguleringsplan

Ny omreguleringsplan

(notat oppdatert 2016-11-23)

 

2016-11-10 GARANTIREPARASJONER KANALEN

Hei

Som nevnt i tidligere informasjonsskriv har Styret gjennom høsten arbeidet med noen garantisaker for Sameiets fellesarealer, herunder bygninger og utearealer.

For utearealer utføres nå endringer ved lekeplassen utenfor A-blokka, dette for bedre å tilpasse bruken til Sameiets beboere. Ved oppsett av nytt gjerde, reduksjon av oppholdsarealer (benker) og bedre skilting er det vår forutsetning at støy og andre ulemper vil bli redusert til akseptabelt nivå. 

Styret har dessuten reklamert på deler av beplantingen på våre utearealer, utbedring vil bli gjennomført.

Når det gjelder bygninger har Styret så langt fokusert mot to områder:

 • Lekkasjer fra garasjetak/verandadekke og nedløp.
 • Ujevnheter ved gulv i garasje samt sprekker/malingsskader i garasjeanlegg.

En spørreundersøkelse til Sameiet sist sommer bekreftet at lekkasjer fra veranda/verandadekke og mangler ved nedløp er en problemstilling ved flere av leilighetene i Kanalen. Når det gjelder utbedring av dette har Styret overfor utbygger stilt forutsetning om varige løsninger, og i tråd med dette har Grilstad Marina startet arbeidet med kartlegging og utbedring, først i E blokka og deretter F og D så A, B og C til slutt.

Fremdriften vil naturlig nok avhenge av vær/temperatur - Styret følger opp både tiltak/omfang og fremdrift.

I Sameiets garasjearealer har setninger i grunnen medført ujevnheter av garasjegulv, over akseptabelt nivå. I tillegg til  dette har også noen mindre sprekkdannelser og malingsskader blitt reist som garantisak. Grilstad Marine har erkjent ansvar for disse kvalitetsavvik og vil sørge for tilfredsstillende utbedring. Planlagt utbedring, som bl.a. vil innebærer at vi områdevis vil måtte stenge for tilkomst, er avtalt utsatt til kommende vår/sommer. Grilstad Marina vil i utbedringsperioden arrangere med midlertidig parkering for de av oss som blir berørt, på utvendig anleggsområder.

Til slutt nevner vi at det også vil bli ordnet med maling av gjenstående oppgangsnummer og piktogrammer i garasjearealene.

Hilsen

Styret

 

 

2016-10-06 Regulering Grilstadfjæra B3

Reguleringsforslag vedrørende utbygging av Grilstad Marina felt B3

Klikk her for å lese saksframlegget

 

2016-10-06 Salg / Utleie / Kjøp / Leie

Styret kan være behjelpelig med å sende ut mail til sameiet i de tilfeller en beboer ønsker å selge / kjøpe eller leie ut / leie leilighet, bod eller garasjeplass.

Send en beskrivende mail til post@sameietkanalen.no som viser kontaktinfo og tydelig viser hva som ønskes.

Forutsetning er at

 • Styret ikke skal ha noe å gjøre med eventuelle responser.
 • Alle avtaler skal avtales direkte mellom  selger / kjøper – utleier / leietaker.
 • Vår adresseliste forholder seg til den som eier leiligheten, det gjør vi også i denne anledning
 • Vi samler opp ønsker og sender max en mail pr uke

 

2016-10-03 Lekeplass blokk A

Den store lekeplassen ved blokk A har til tider vært et irritasjonsmoment for enkelte beboere i blokk A. Lekeplassen har tiltrukket seg støyende besøkende i alle aldre fra fjern og nær. Lekeplassen er og skal være et tilbud for oss som bor her, men det er ønskelig å gjøre den litt mer privat. I denne anledning er det i disse dager noe byggeaktivitet rundt lekeplassen. Noen benker skal flyttes og det skal settes opp noen meter med gjerde, hvor det skal skiltes at plassen tilhører og skal brukes av sameiet.

 

2016-09-21 Lekkasje på terasse/veranda

Styret i Sameiet Kanalen er i dialog og i prosess med Grilstad Marina om kontroll og nødvendig oppretting i forbindelse med lekkasjer på våre terrasser/verandaer. I den sammenheng vil det bli brukt lift.

Bli derfor ikke forundra - og ta i bruk nødvendige tiltak for å unngå uønska opplevelser – det kan henge en person utenfor terrasse/veranda fra kl. 08.00 de nærmeste ukene fremover…

 

2016-09-10 Avlesning fjernvarme

Last ned / les instruksjoner

 

2016-09-08 Utleie / framleie

På siste årsmøte i Sameiet Kanalen ble det vedtatt at alle som leier ut leiligheten sin på kort eller lang tid, skal melde fra til Styret om hvem som bor der.

Leier du ut din leilighet må du sende oss navn på den/de som til enhver tid bor der (Vedteker punkt 3). La oss også få vite hvilket leilighets nummer og adresse det gjelder.

Informasjonen kan du sende til sameietkanalen@styrerommet.net

Minner om at alle som leier ut sin seksjon plikter å informere leietakere om Sameiets ordensregler og vedtekter. Ved brudd på disse vil seksjonseier bli holdt ansvarlig.

 

2015-03-24 Nabovarsel

 

Nabovarsel vedrørende utbygging for felt B1 og B2, Havseilervegen

Klikk her for å lese brevet fra Grilstad Marina